Vitality

kamil | Uncategorized | August, 24 2012 | Comments Off on Vitality

W ka??dym sklepie wielkopowierzchniowym w Polsce oraz w wyspecjalizowanych sklepach i aptekach kupi─? mo??na bez problemu dobre, elektryczne szczoteczki do z─?b??w. S─? w??r??d nich produkty uznane i mniej znane.
szczoteczka

Niekt??re zas??uguj─? na jak najlepsze opinie i do tego s─? bardzo popularne. A takie s─? bez w─?tpienia szczoteczki elektryczne firmy Oralb z serii vitality. To szczoteczki o ??wietnych parametrach technicznych i produkowane tak, aby mia??y bardzo atrakcyjne ceny. Szczoteczki Vitality maj─? doskona??─? skuteczno??─?, kt??ra kompletnie deklasuje szczoteczki manualne. G????wka szczoteczki Vitality oscyluje z pr─?dko??ci─? prawie o??miu tysi─?cy razy na minut─?, co powoduje, ??e usuwanie p??ytki naz─?bnej i czyszczenie jest o wielokro─? skuteczniejsze, ni?? w przypadku zastosowania zwyk??ej szczoteczki. Szczoteczka jest ergonomiczna a raz na??adowany akumulator powinien wytrzyma─? od czterech do pi─?ciu dni (przy wykorzystywaniu szczoteczki dwa razy dziennie po dwie minuty). Szczoteczka jest wyposa??ona w standardow─? ko??c??wk─?, ale mo??na do niej dokupowa─? ko??c??wki specjalistyczne, na przyk??ad wybielaj─?ce, masuj─?ce albo te?? pomagaj─?ce czy??ci─? przestrzenie mi─?dzyz─?bowe.

Comment Close