Przygotowania na zim─?

pisarz | Uncategorized | August, 03 2012 | Comments Off on Przygotowania na zim─?

Nasz dom warto sprawdzi─? przed zim─?. Jak wiadomo, to okres, kiedy jest on nara??ony na szczeg??lnie niekorzystne czynniki ??rodowiskowe. Mr??z, czy te?? ??nieg i deszcze mog─? naruszy─? materia??y, z kt??rych jest on skonstruowany, wi─?c mo??e warto go zabezpieczy─?, a i tobie r??wnie?? b─?dzie cieplej. Doskonale s??u??─? ociepleniu takie materia??y, jak styropian, czy te?? we??na mineralna.

dom ceg??a

Sprawdzaj─? si─? r??wnie?? inne, znacznie mniej powszechne, a przyk??adem s─? p??yty ok??adzinowe z tak zwan─? form─? PIR, kt??ra jest niejako zbli??ona do styropianu. To r??wnie?? coraz cz─???ciej stosowany aero??el, kt??ry tak naprawd─? izolacj─? z tlenku krzemu, a kt??ry obok ciep??a zapewnia r??wnie?? to, ??e t??umi d??wi─?ki. Warto r??wnie?? wymieni─? wk??ady kominowe, na takie, kt??re gwarantuj─? w??a??ciwie odprowadzanie spalin (szczeg??lnie dla os??b, kt??re posiadaj─? kominek), a je??li niedawno by??y one wymieniane, to jednak wezwij fachowc??w, by dokonali oceny technicznej i stwierdzili, czy faktycznie Twoje systemy kominowe s─? dla Ciebie bezpieczne. Mo??e na razie jest gor─?co, ale mimo wszystko to ju?? ten okres, gdy warto zacz─?─? my??le─? o srogiej zimie.

Comment Close