Praca na antypodach

kamil | Uncategorized | August, 30 2012 | Comments Off on Praca na antypodach

Ludzie w poszukiwaniu godnego sposobu na ??ycie s─? gotowi wyjecha─? niemal??e na koniec ??wiata. Nie ma si─? zreszt─? co dziwi─?. Polska nie jest odpowiednim krajem dla nikogo, kto chcia??by si─? dorobi─? uczciw─? prac─?.
latarnia

Dlatego te?? ci, kt??rzy dobrze znaj─? j─?zyki obce nie maj─? jakichkolwiek skrupu????w i wyje??d??aj─? st─?d bez odrobiny ??alu. Na prac─? w kraju maj─? jeszcze szans─? absolwenci dobrych szk???? technicznych, takich jak chocia??by technikum szczecin. Na rynku jest jednak mn??stwo innych os??b, kt??re albo poko??czy??y licea, albo idiotyczne, nieprzydatne nikomu kierunki na studiach, z socjologi─?, europeistyk─?, filozofi─?, histori─? i pedagogik─? na czele. Dla takich ludzi los jest niestety do??─? okrutny i znalezienie pracy graniczy z cudem. Dlatego te?? wi─?kszo??─? tych bardziej obrotnych wyje??d??a do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii a tak??e i dalej, nawet do Australii, Stan??w Zjednoczonych czy Kanady. Kiedy takie osoby zobacz─?, o ile lepiej ??yje si─? za granic─?, nie maj─? najmniejszej ochoty wraca─? do Polski. Zak??adaj─? tam rodziny i po kilku latach mieszkania tam otrzymuj─? obywatelstwo.

Comment Close