Pierwsze pranie

kasia | Uncategorized | August, 02 2012 | Comments Off on Pierwsze pranie

Daniel dopiero na studiach przekona?? si─? o tym, jak ci─???kie s─? obowi─?zki domowe. Gdy mieszka?? z rodzicami wszystko mia?? podsuni─?te pod nos Ô?żna tacyÔ?Ł. Gdy jednak wyprowadzi?? si─? z domu musia?? samemu gotowa─?, pra─? czy zmywa─?. Pocz─?tkowo nie sz??o mu to zbyt dobrze.

b─?ben pralki

Po pierwszym tygodniu pobytu na studiach Daniel prze??y?? swego rodzaju inicjacj─?. Pierwszy raz stan─??? bowiem przed zadaniem samodzielnego zrobienia sobie prania. D??ugo gapi?? si─? na pralk─? i pr??bowa?? zrozumie─? kt??ry przycisk jest do czego. Ostatecznie sprawdzi?? w internecie co i jak, po czym pewny siebie wzi─??? si─? do ustawiania pralki. Nie doczyta?? jednak, ??e pranie przy du??ych obrotach b─?bna bardzo gniecie ubrania i gdy nast─?pnego dnia chcia?? za??o??y─? koszul─? okaza??o si─?, ??e nie mo??e jej rozprasowa─?. Jak to zwykle z facetami bywa, pierwsz─? osob─?, kt??r─? poprosi?? o rad─? by??a jego matka. Ta poradzi??a mu, aby kupi?? sobie ??elazko parowe, kt??re doskonale radzi sobie z takimi problemami. Poradzi??a mu tak??e, ??eby na przysz??o??─? zmniejszy?? nieco pr─?dko??─? wirowania. Co ciekawe, nawet nie widz─?c pralki na oczy potrafi??a mu powiedzie─? jak dok??adnie powinien to zrobi─?. Daniel nieraz pewnie jeszcze b─?dzie musia?? dzwoni─? do matki, bo wci─??? na przyk??ad nie wie jak obs??ugiwa─? piekarnik czy zmywark─?.

Comment Close