Comments Off on Power Rangers – drukowanka
June, 27 2010 Post By: Tomek

Power Rangers – drukowanka

Zaprojektuj swoj─? w??asn─? mask─? Power Rangers! Pokoloruj obrazek, dodaj wz??r i wydrukuj – pochwal si─? przed znajomymi w??asnor─?cznie wykonan─? mask─? Power Rangers!

Comments Off on Mulan kolorowanka
June, 20 2010 Post By: Tomek

Mulan kolorowanka

Mulan wybiera si─? na spacer. Jest pi─?kny, s??oneczny dzie??. Pom???? jej pokolorowa─? w??a??ciwie ubranie i parasolk─?. Cieszcie si─? tym dniem wsp??lnie!

Comments Off on High School Musical 3 – kolorowanka
June, 13 2010 Post By: Tomek

High School Musical 3 – kolorowanka

High School Musical w ko??cu dotar?? do Polski! Ju?? teraz masz okazj─? spotka─? si─? z bohaterami swojego ulubionego filmu i nada─? im kolory w??a??ciwe dla ich barwnego temperamentu i ??wietnego stylu. Pokoloruj wszystkich, dodaj odpowiednie t??o!

Comments Off on Praca na antypodach
August, 30 2012 Post By: kamil

Praca na antypodach

Ludzie w poszukiwaniu godnego sposobu na ??ycie s─? gotowi wyjecha─? niemal??e na koniec ??wiata. Nie ma si─? zreszt─? co dziwi─?. Polska nie jest odpowiednim krajem dla nikogo, kto chcia??by si─? dorobi─? uczciw─? prac─?.

Comments Off on Pierwsze pranie
August, 02 2012 Post By: kasia

Pierwsze pranie

Daniel dopiero na studiach przekona?? si─? o tym, jak ci─???kie s─? obowi─?zki domowe. Gdy mieszka?? z rodzicami wszystko mia?? podsuni─?te pod nos Ô?żna tacyÔ?Ł. Gdy jednak wyprowadzi?? si─? z domu musia?? samemu gotowa─?, pra─? czy zmywa─?. Pocz─?tkowo nie sz??o mu to zbyt dobrze.

Comments Off on Kierowca wirtuoz
August, 02 2012 Post By: kasia

Kierowca wirtuoz

W ka??dym fachu zdarzaj─? si─? osoby, kt??re pod wzgl─?dem umiej─?tno??ci bij─? innych na g??ow─?. R??wnie?? w??r??d kierowc??w ci─???ar??wek zdarzaj─? si─? prawdziwi specjali??ci, kt??rzy potrafi─? wykonywa─? swoje obowi─?zki lepiej od innych. Takim kierowcom jest bez w─?tpienia pan Damian.

Comments Off on Doskona??e zagranie
August, 02 2012 Post By: kasia

Doskona??e zagranie

Promocja w??asnego przedsi─?biorstwa jest dzi?? relatywnie prosta. W znacznym stopniu przyczyni?? si─? do tego rozw??j internetu i portali spo??eczno??ciowych. Odpowiednio przygotowana kampania mo??e sprawi─?, ??e profil firmy b─?dzie lubiany i ??ledzony przez dziesi─?tki tysi─?cy u??ytkownik??w, kt??rzy ka??dego dnia mog─? ??ledzi─? bie??─?c─? ofert─? firmy.

Comments Off on ?üatwa nauka
July, 31 2012 Post By: mariusz

?üatwa nauka

Chyba ju?? nikt dzi?? nie w─?tpi, ??e nauka j─?zyk??w obcych jest umiej─?tno??ci─? niezwykle przydatn─?. Chodzi tu zar??wno o to, by nie mie─? problemu z porozumieniem si─? po wyje??dzie za granic─?, ale te?? o zwi─?kszenie swej warto??ci na rynku pracy. Mo??na korzysta─? z profesjonalnych kurs??w, ale istnieje te?? kilka prostych zasad, kt??re pomagaj─? stale szkoli─? poziom […]

Comments Off on Prace lakiernicze
July, 31 2012 Post By: mariusz

Prace lakiernicze

Naprawa pow??oki lakierowej lub stworzenie nowej to us??uga, kt??ra cieszy si─? du??─? popularno??ci─?. Przydaje si─? zar??wno w??a??cicielom samochod??w, kt??re bra??y udzia?? w kolizji czy wypadku i trzeba zamaskowa─? uszkodzenia pow??oki lakierowej, jak i tym, kt??rzy chc─? zmiany koloru pojazdu lub jego od??wie??enia. Za jako??─? wykonanej us??ugi odpowiada wiedza i do??wiadczenie lakiernika, a tak??e jako??─? stosowanych […]

Comments Off on Power Rangers – drukowanka
June, 27 2010 Post By: Tomek

Power Rangers – drukowanka

Zaprojektuj swoj─? w??asn─? mask─? Power Rangers! Pokoloruj obrazek, dodaj wz??r i wydrukuj – pochwal si─? przed znajomymi w??asnor─?cznie wykonan─? mask─? Power Rangers!

Comments Off on Mulan kolorowanka
June, 20 2010 Post By: Tomek

Mulan kolorowanka

Mulan wybiera si─? na spacer. Jest pi─?kny, s??oneczny dzie??. Pom???? jej pokolorowa─? w??a??ciwie ubranie i parasolk─?. Cieszcie si─? tym dniem wsp??lnie!

Comments Off on High School Musical 3 – kolorowanka
June, 13 2010 Post By: Tomek

High School Musical 3 – kolorowanka

High School Musical w ko??cu dotar?? do Polski! Ju?? teraz masz okazj─? spotka─? si─? z bohaterami swojego ulubionego filmu i nada─? im kolory w??a??ciwe dla ich barwnego temperamentu i ??wietnego stylu. Pokoloruj wszystkich, dodaj odpowiednie t??o!

Comments Off on Hannah Montana – makija??, kolorowanka
June, 06 2010 Post By: Tomek

Hannah Montana – makija??, kolorowanka

Hannah Montana potrzebuje nowego doradcy w kwestii wygl─?du! Pom???? jej dobra─? odpowiedni makija?? i bi??uteri─?, aby by??a umalowana tak, ??eby jak najlepiej zaprezentowa─? si─? podczas kolejnego koncertu. Fani oszalej─? z rado??ci!

Comments Off on Zdrowe warzywa – kolorowanka
May, 31 2010 Post By: Tomek

Zdrowe warzywa – kolorowanka

Warzywa s─? bardzo zdrowe. Ich pi─?kne kolory pokazuj─? ile w nich witamin i zdrowych substancji. Poniewa?? ka??de dziecko powinno je??─? du??o warzyw warto, ??eby zobaczy??o jakie wspania??e barwy prezentuj─?. Pokoloruj wszystkie warzywa i towarzysz─?ce im owoce.

Malowanki i kolorowanki