Kierowca wirtuoz

kasia | Uncategorized | August, 02 2012 | Comments Off on Kierowca wirtuoz

W ka??dym fachu zdarzaj─? si─? osoby, kt??re pod wzgl─?dem umiej─?tno??ci bij─? innych na g??ow─?. R??wnie?? w??r??d kierowc??w ci─???ar??wek zdarzaj─? si─? prawdziwi specjali??ci, kt??rzy potrafi─? wykonywa─? swoje obowi─?zki lepiej od innych. Takim kierowcom jest bez w─?tpienia pan Damian.

bia??y autokar

Zwykle na kierowc??w tir??w patrzy si─? jak na osoby grubia??skie, kt??re niespecjalnie przejmuj─? si─? przepisami ruchu drogowego oraz innymi kierowcami. Pan Damian jest w tym wypadku chlubnym wyj─?tkiem, kt??ry zawsze (lub prawie zawsze) przestrzega zasad poruszania si─? po drogach i Ô?? uwaga Ô?? nigdy nie zdarza si─? mu sp????ni─? z dostaw─? (a przecie?? to jest g????wny argument kierowc??w w kwestii ??amania zasad). Ostatnio nawet m─???czyzna dzi─?ki swoim umiej─?tno??ciom zapobieg?? powa??nej kolizji drogowej. W okolicy zrobi??o si─? o tym wydarzeniu do??─? g??o??no i wszystko wskazuje na to, ??e m─???czyzna zmieni fach. Pono─? ma on nied??ugo obs??ugiwa─? busy Sieradz Holandia i wykorzystywa─? swoje niebywa??e umiej─?tno??ci przewo??─?c ludzi. Dla pasa??er??w to zawsze dobrze m??c mie─? pewno??─?, ??e za kierownic─? pojazdu, kt??rym jad─? siedzi osoba kompetentna i z wieloletnim do??wiadczeniem. R??wnie?? pan Damian cieszy si─? z tej zmiany, gdy?? wreszcie warunki pracy stan─? si─? dla niego bardziej zno??ne.

Comment Close