Doskona??e zagranie

kasia | Uncategorized | August, 02 2012 | Comments Off on Doskona??e zagranie

Promocja w??asnego przedsi─?biorstwa jest dzi?? relatywnie prosta. W znacznym stopniu przyczyni?? si─? do tego rozw??j internetu i portali spo??eczno??ciowych. Odpowiednio przygotowana kampania mo??e sprawi─?, ??e profil firmy b─?dzie lubiany i ??ledzony przez dziesi─?tki tysi─?cy u??ytkownik??w, kt??rzy ka??dego dnia mog─? ??ledzi─? bie??─?c─? ofert─? firmy.

klawiatura komputerowa

Najwi─?ksze problemy w kwestii promocji na serwisach spo??eczno??ciowych s─? na og???? zwi─?zane z tym, jak przyci─?gn─?─? na sw??j profil u??ytkownik??w i w jaki spos??b zach─?ci─? ich do tego, by klikn─?li na ikon─? Ô?żLubi─? to!Ô?Ł. W ostatnim czasie znalaz??o si─? i upowszechni??o przynajmniej kilka takich sposob??w. Pierwszym z nich jest organizowanie konkurs??w. Gdy obiecuje si─?, ??e za polubienie profilu oraz udzielenie odpowiedzi na kr??tk─? ankiet─? mo??na wygra─? notebooki dell, to wie??─? o tym (jak to w internecie) rozniesie si─? b??yskawicznie i liczba zaprzyja??nionych u??ytkownik??w zacznie przyrasta─? lawinowo. Drugi spos??b jest r??wnie prosty: wystarczy zleci─? przygotowanie jakiej?? gry spo??eczno??ciowej (najlepiej z elementami reklamy) i umie??ci─? j─? na swoim profilu i swojej stronie internetowej. Graczy z dnia na dzie?? przybywa i je??li tylko nowa propozycja b─?dzie wystarczaj─?co ciekawa, ka??dego dnia na profilu pojawi si─? mn??stwo ludzi. Nie przyjd─? oni co prawda dowiedzie─? si─? o firmie, jednak informacje tego typu i tak przecie?? pod??wiadomie zostan─? w ich g??owach.

Comment Close