Co kr─?ci m─???czyzn?

kasia | Uncategorized | August, 02 2012 | Comments Off on Co kr─?ci m─???czyzn?

Fakt, ??e jest si─? m─???czyzn─? nie daje jeszcze prawa do tego, by rozs─?dzi─?, co m─???czyznom si─? podoba Ô?? z takiego za??o??enia wyszed?? pan Jan, kt??ry zak??ada w??a??nie serwis internetowy skierowany g????wnie do m─?skiej cz─???ci internaut??w. Postanowi?? wi─?c zrobi─? to, co robi─? inni w takiej sytuacji i zam??wi?? sobie badanie. W ten spos??b chce pozna─? preferencje jak najwi─?kszej liczby pan??w.

siedzi przed komputerem

Serwis pana Jana nie ma by─? tylko i wy??─?cznie podrz─?dn─? stron─? internetow─?, kt??r─? odwiedza si─? raz na jaki?? czas. M─???czyzna bardzo by chcia??, aby pod wzgl─?dem popularno??ci i liczby dziennych odwiedzin uda??o mu si─? kiedy?? do??cign─?─? takich gigant??w rynku internetowego jak ONET, WP czy Interia. Plany te trudno b─?dzie jednak zrealizowa─? zwa??ywszy na to, ??e dobry portal dla m─???czyzn musi zawiera─? takie tre??ci, kt??re panom b─?d─? si─? podoba??y. Pewne na chwile obecn─? jest to, ??e b─?d─? tam dzia??y informacyjne oraz rozrywkowe. M─???czyzna zastanawia si─? jednak jak najlepiej by??oby roz??o??y─? akcenty lub czy mo??e sobie pozwoli─? na to, ??eby zamie??ci─? w serwisie zdj─?cia roznegli??owanych pa??? Szkoda by by??o, by przez jedn─? b??─?dn─? decyzj─? zaprzepa??ci─? ca??y projekt. Dlatego te?? nied??ugo niekt??rzy panowie mog─? si─? spodziewa─? tego, ??e trafi do nich kr??tka ankietka, na podstawie kt??rej podj─?te zostan─? ostateczne dzia??ania.

Comment Close