Featured

Power Rangers – drukowanka

Power Rangers - kolorowanki

Zaprojektuj swoj─? w??asn─? mask─? Power Rangers! Pokoloruj obrazek, dodaj wz??r i wydrukuj – pochwal si─? przed znajomymi w??asnor─?cznie wykonan─? mask─? Power Rangers!
Continue reading “Power Rangers – drukowanka”

Featured

Mulan kolorowanka

Mulan - kolorowanki

Mulan wybiera si─? na spacer. Jest pi─?kny, s??oneczny dzie??. Pom???? jej pokolorowa─? w??a??ciwie ubranie i parasolk─?. Cieszcie si─? tym dniem wsp??lnie!
Continue reading “Mulan kolorowanka”

Featured

High School Musical 3 – kolorowanka

High School Musical - kolorowanki

High School Musical w ko??cu dotar?? do Polski! Ju?? teraz masz okazj─? spotka─? si─? z bohaterami swojego ulubionego filmu i nada─? im kolory w??a??ciwe dla ich barwnego temperamentu i ??wietnego stylu. Pokoloruj wszystkich, dodaj odpowiednie t??o!
Continue reading “High School Musical 3 – kolorowanka”

Zosta?? grafikiem lub programist─?

Rozw??j komputer??w oraz powstanie Internetu, sprawi??o ??e rozwin─???o si─? wiele nowych grup zawodowych, kt??re dzia??aj─? w??a??nie w ramach prac zwi─?zanych z komputerem, czy te?? z Internetem. Przyk??adem s─? graficy komputerowi, kt??rzy w programach do obr??bki obrazu potrafi─? stworzy─? prawdziwe dzie??a sztuki. To r??wnie?? osoby, kt??re takie programy, na kt??rych si─? dzia??a tworz─?.

ekran

Continue reading “Zosta?? grafikiem lub programist─?”

Przygotowania na zim─?

Nasz dom warto sprawdzi─? przed zim─?. Jak wiadomo, to okres, kiedy jest on nara??ony na szczeg??lnie niekorzystne czynniki ??rodowiskowe. Mr??z, czy te?? ??nieg i deszcze mog─? naruszy─? materia??y, z kt??rych jest on skonstruowany, wi─?c mo??e warto go zabezpieczy─?, a i tobie r??wnie?? b─?dzie cieplej. Doskonale s??u??─? ociepleniu takie materia??y, jak styropian, czy te?? we??na mineralna.

dom ceg??a

Continue reading “Przygotowania na zim─?”

Media si─? zmieniaj─?

W jednym z og??lnopolskich dziennik??w pojawi?? si─? dzi?? artyku?? na temat tego, jak w najbli??szym czasie mog─? zmieni─? si─? media. Powo??ywano si─? w nim na raport jednego z instytut??w zajmuj─?cych si─? monitorowaniem medi??w i wieszczono, ??e ju?? nied??ugo tradycyjni dziennikarze p??jd─? w odstawk─?. Ich rol─? po cz─???ci przejm─? bowiem serwisy spo??eczno??ciowe.

przedrostek www
Continue reading “Media si─? zmieniaj─?”

Co kr─?ci m─???czyzn?

Fakt, ??e jest si─? m─???czyzn─? nie daje jeszcze prawa do tego, by rozs─?dzi─?, co m─???czyznom si─? podoba Ô?? z takiego za??o??enia wyszed?? pan Jan, kt??ry zak??ada w??a??nie serwis internetowy skierowany g????wnie do m─?skiej cz─???ci internaut??w. Postanowi?? wi─?c zrobi─? to, co robi─? inni w takiej sytuacji i zam??wi?? sobie badanie. W ten spos??b chce pozna─? preferencje jak najwi─?kszej liczby pan??w.

siedzi przed komputerem
Continue reading “Co kr─?ci m─???czyzn?”