Comments Off on Power Rangers – drukowanka
June, 27 2010 Post By: Tomek

Power Rangers – drukowanka

Zaprojektuj swoj─? w??asn─? mask─? Power Rangers! Pokoloruj obrazek, dodaj wz??r i wydrukuj – pochwal si─? przed znajomymi w??asnor─?cznie wykonan─? mask─? Power Rangers!

Comments Off on Mulan kolorowanka
June, 20 2010 Post By: Tomek

Mulan kolorowanka

Mulan wybiera si─? na spacer. Jest pi─?kny, s??oneczny dzie??. Pom???? jej pokolorowa─? w??a??ciwie ubranie i parasolk─?. Cieszcie si─? tym dniem wsp??lnie!

Comments Off on High School Musical 3 – kolorowanka
June, 13 2010 Post By: Tomek

High School Musical 3 – kolorowanka

High School Musical w ko??cu dotar?? do Polski! Ju?? teraz masz okazj─? spotka─? si─? z bohaterami swojego ulubionego filmu i nada─? im kolory w??a??ciwe dla ich barwnego temperamentu i ??wietnego stylu. Pokoloruj wszystkich, dodaj odpowiednie t??o!

Comments Off on Praca na antypodach
August, 30 2012 Post By: kamil

Praca na antypodach

Ludzie w poszukiwaniu godnego sposobu na ??ycie s─? gotowi wyjecha─? niemal??e na koniec ??wiata. Nie ma si─? zreszt─? co dziwi─?. Polska nie jest odpowiednim krajem dla nikogo, kto chcia??by si─? dorobi─? uczciw─? prac─?.

Comments Off on Power Rangers – drukowanka
June, 27 2010 Post By: Tomek

Power Rangers – drukowanka

Zaprojektuj swoj─? w??asn─? mask─? Power Rangers! Pokoloruj obrazek, dodaj wz??r i wydrukuj – pochwal si─? przed znajomymi w??asnor─?cznie wykonan─? mask─? Power Rangers!

Comments Off on Mulan kolorowanka
June, 20 2010 Post By: Tomek

Mulan kolorowanka

Mulan wybiera si─? na spacer. Jest pi─?kny, s??oneczny dzie??. Pom???? jej pokolorowa─? w??a??ciwie ubranie i parasolk─?. Cieszcie si─? tym dniem wsp??lnie!

Comments Off on High School Musical 3 – kolorowanka
June, 13 2010 Post By: Tomek

High School Musical 3 – kolorowanka

High School Musical w ko??cu dotar?? do Polski! Ju?? teraz masz okazj─? spotka─? si─? z bohaterami swojego ulubionego filmu i nada─? im kolory w??a??ciwe dla ich barwnego temperamentu i ??wietnego stylu. Pokoloruj wszystkich, dodaj odpowiednie t??o!

Comments Off on Vitality
August, 24 2012 Post By: kamil

Vitality

W ka??dym sklepie wielkopowierzchniowym w Polsce oraz w wyspecjalizowanych sklepach i aptekach kupi─? mo??na bez problemu dobre, elektryczne szczoteczki do z─?b??w. S─? w??r??d nich produkty uznane i mniej znane.

Comments Off on Gdy mowa o finansach
August, 18 2012 Post By: pisarz

Gdy mowa o finansach

Wiele kwestii, kt??re mog─? zawa??y─? na naszym ??yciu to sprawy finansowe. M??wi si─?, ??e pieni─?dze nie s─? wa??ne, ale doskonale wiemy o tym, ??e to nieprawda. By jednak korzysta─? z nich, jak najdoskonalej, trzeba nimi umiej─?tnie rozporz─?dza─?.

Comments Off on Korekta wad wzroku
August, 18 2012 Post By: pisarz

Korekta wad wzroku

Suma wszystkich czynnik??w, kt??ra sk??ada si─? na nasze doskona??e widzenie, to tak zwane widzenie przestrzenne. Jakie to czynniki? To na przyk??ad paralaksa, czyli widzenie par─? oczu i oba z tych oczu widz─? tak samo. To r??wnie?? konwergencja, czyli sytuacja w kt??rej ogl─?daj─?c z bliska jaki?? przedmiot mimo naszej woli robimy zeza.

Comments Off on Jej kosmetyczne cuda
August, 06 2012 Post By: pisarz

Jej kosmetyczne cuda

Tak, jak ka??da kobieta stara si─? szczeg??lnie dba─? o siebie. W jej kosmetyczce mo??na znale??─? wiele kosmetyk??w, kt??rym zaufa??a, a dzisiaj trzeba naprawd─? dobrze trafi─?, gdy?? jest ich strasznie wiele. Do jej ulubionych specyfik??w nale??y pomadka nawil??aj─?ca usta.

Comments Off on Ulubiony serwis
August, 05 2012 Post By: pisarz

Ulubiony serwis

Wiele os??b dba o swoje auta ze szczeg??ln─? troskliwo??ci─?. Niew─?tpliwie wygrywaj─? tutaj m─???czy??ni, kt??rzy s─? cz─?sto oskar??ani o to, ??e dbaj─? bardziej o sw??j samoch??d ni?? o w??asne kobiety. Jeden z Pan??w, kt??ry jest fanem motoryzacji od dzieci??stwa twierdzi, ??e samochody to zwyczajnie jego pasja.

Comments Off on Zosta?? grafikiem lub programist─?
August, 05 2012 Post By: pisarz

Zosta?? grafikiem lub programist─?

Rozw??j komputer??w oraz powstanie Internetu, sprawi??o ??e rozwin─???o si─? wiele nowych grup zawodowych, kt??re dzia??aj─? w??a??nie w ramach prac zwi─?zanych z komputerem, czy te?? z Internetem. Przyk??adem s─? graficy komputerowi, kt??rzy w programach do obr??bki obrazu potrafi─? stworzy─? prawdziwe dzie??a sztuki. To r??wnie?? osoby, kt??re takie programy, na kt??rych si─? dzia??a tworz─?.

Comments Off on Przygotowania na zim─?
August, 03 2012 Post By: pisarz

Przygotowania na zim─?

Nasz dom warto sprawdzi─? przed zim─?. Jak wiadomo, to okres, kiedy jest on nara??ony na szczeg??lnie niekorzystne czynniki ??rodowiskowe. Mr??z, czy te?? ??nieg i deszcze mog─? naruszy─? materia??y, z kt??rych jest on skonstruowany, wi─?c mo??e warto go zabezpieczy─?, a i tobie r??wnie?? b─?dzie cieplej. Doskonale s??u??─? ociepleniu takie materia??y, jak styropian, czy te?? we??na mineralna.

Comments Off on Media si─? zmieniaj─?
August, 03 2012 Post By: kasia

Media si─? zmieniaj─?

W jednym z og??lnopolskich dziennik??w pojawi?? si─? dzi?? artyku?? na temat tego, jak w najbli??szym czasie mog─? zmieni─? si─? media. Powo??ywano si─? w nim na raport jednego z instytut??w zajmuj─?cych si─? monitorowaniem medi??w i wieszczono, ??e ju?? nied??ugo tradycyjni dziennikarze p??jd─? w odstawk─?. Ich rol─? po cz─???ci przejm─? bowiem serwisy spo??eczno??ciowe.

Comments Off on Co kr─?ci m─???czyzn?
August, 02 2012 Post By: kasia

Co kr─?ci m─???czyzn?

Fakt, ??e jest si─? m─???czyzn─? nie daje jeszcze prawa do tego, by rozs─?dzi─?, co m─???czyznom si─? podoba Ô?? z takiego za??o??enia wyszed?? pan Jan, kt??ry zak??ada w??a??nie serwis internetowy skierowany g????wnie do m─?skiej cz─???ci internaut??w. Postanowi?? wi─?c zrobi─? to, co robi─? inni w takiej sytuacji i zam??wi?? sobie badanie. W ten spos??b chce pozna─? preferencje […]

Malowanki i kolorowanki